Dalyvavimo konkurse eiga

enuoma.kaunas.lt enuoma.kaunas.lt

Paskyrą gali susikurti fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys sudarę rašytinį susitarimą, norintys dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos viešame konkurse.

Vartotojas gali turėti tik vieną paskyrą. Tas pats asmuo negali atstovauti įmonės ir dalyvauti viešajame konkurse kaip fizinis asmuo ar pagal rašytinį susitarimą veikiančios grupės atstovas.

Autentifikacija vykdoma siekiant nustatyti asmens tapatybę. Ji vyksta prie enuoma.kaunas.lt platformos pirmą kartą jungiantis per Elektroninius valdžios vartus.

Prisiregistravusių asmenų ir kiti registracijai būtini duomenys tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis ir LR Kibernetinio saugumo įstatymu bei kitais teisės aktais.

Savivaldybė užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, įgyvendina visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenų apsaugojimui nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Paskyroje pateikti fizinio asmens duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas ir adresas korespondencijai, taip pat atstovaujamojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris ir banko sąskaita, į kurią bus grąžintas pradinis įnašas konkurso nelaimėjusiems dalyviams, saugomi 1 metus po konkurso (jei per šį laikotarpį iš paskyros nebuvo registruotasi į kitą konkursą, paskyra ištrinama automatiškai), sistemoje konkursui pateikti dokumentai saugomi 10 metų po konkurso pasibaigimo, sudarytos nuomos sutartys saugomos 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Kiekvienas vartotojas bet kada gali ištrinti savo paskyrą, pasikeisti slaptažodį, adresą bei prisegti naujus dokumentus.

Vartotojai privalo nurodyti banko sąskaitą, kadangi į ją bus grąžintas pradinis įnašas konkurso nelaimėjusiems dalyviams arba tuo atveju, kai konkursas neįvyko.

Konkurse norintis dalyvauti asmuo turi susikurti paskyrą, pateikti visus būtinus dokumentus enuoma.kaunas.lt sistemoje ir užsiregistruoti į norimą konkursą iš organizatorių pateikto sąrašo iki nurodytos registracijos pabaigos datos (valandos, minutės).

Konkurse norintis dalyvauti asmuo iki registracijos į konkursą privalo sumokėti pradinį įnašą į skelbime nurodytą Savivaldybės sąskaitą ir prisegti atliktą mokėjimą patvirtinančius dokumentus už kiekvieną nekilnojamojo turto nuomos objektą. Pradinio įnašo dydis nurodomas konkurso skelbime.

Sistemoje sulaukus patvirtinimo, kad registracija į konkursą yra patvirtinta – konkurso dalyviui belieka laiku prisijungti į konkursą ir teikti savo siūlymus pagal skelbime nustatytas sąlygas.

Nepavykus registracijai į konkursą, šalia netinkamai pateiktų dokumentų matysite statusą „ATMESTA“ bei atmetimo priežastį. Registracija į konkursą taip pat gali būti atmesta, nurodant priežastį, jei konkurso organizatorius nustatys, kad paskyroje būtini pateikti dokumentai yra netinkami. Jeigu registracijos į norimą konkursą laikas dar nepasibaigęs – galėsite patikslinti atmestus dokumentus ir pateikti juos iš naujo.

Juridinis asmuo, norintis dalyvauti Savivaldybės skelbiamame nuomos konkurse, turi paskirti įmonę atstovaujantį asmenį, kuris sukurs paskyrą ir dalyvaus nuomos konkurse. Atstovas paskyroje turės pateikti įgaliojimus patvirtinančius dokumentus ir juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.

Jeigu konkurse ketina dalyvauti keli asmenys arba asmenų grupė, sudarę rašytinį susitarimą, jų tinkamai įgaliotas atstovas paskyroje privalo pažymėti varnelę ties „Rašytinio susitarimo pagrindu veikianti grupė“ bei pasirinkti rašytinio susitarimo tipą. Atsiradusiame laukelyje nurodomi kitų susitarimą sudariusių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, kai susitarimą sudaro fiziniai asmenys, arba juridinių asmenų pavadinimai, įmonių kodai. Taip pat pridedamos visų paskyroje nurodytų dokumentų skaitmeninės kopijos.

Registruoti vartotojai vienu metu gali dalyvauti keliuose nekilnojamojo turto nuomos konkursuose.

Pirmojo siūlymo metu konkurso dalyvis gali pateikti nuompinigių dydį, kuris yra lygus ar didesnis už pradinį nuompinigių dydį. Kiti konkurse dalyvaujantys asmenys gali siūlyti tik didesnius nuompiningius, bet didinti gali ne mažesniu nei skelbime nurodytu nuompinigių didinimo intervalu. Konkurso skelbime nurodomas minimalus sumos kėlimo dydis, tačiau pasiūlymo viršutinė riba nėra nustatyta. Pasiūlymų kiekis neribojamas.

Konkurso dalyvių pasiūlymai fiksuojami sistemoje ir neatšaukiami. Prieš keliant nuompinigių dydį, visuomet rekomenduojama įvertinti savo galimybes.

Visus konkursus, į kuriuos registravotės, galite stebėti skiltyje „Mano konkursai“. Čia matysite registracijos statusą („PATEIKTA TIKRINIMUI“, „PATVIRTINTA“ ar „ATMESTA“), o prasidėjus konkursui galėsite teikti savo siūlymus ar matyti kitų dalyvių siūlymus.

Konkursas baigiamas skelbime nurodytu laiku arba, jeigu iki konkurso pabaigos yra gautas bent vienas naujas pasiūlymas, konkurso laikas pratęsiamas penkiomis minutėmis. Jos pradedamos skaičiuoti nuo pasiūlymo gavimo momento. Konkursas skelbiamas baigtu, kai per penkias minutes po paskutinio pasiūlymo negaunamas naujas didesnis pasiūlymas.

Nelaimėjusiems dalyviams, taip pat asmenims, sumokėjusiems pradinį įnašą, bet neįregistruotiems konkurso dalyviais, pradiniai įnašai grąžinami per 5 kalendorines dienas nuo konkurso pabaigos.
Konkurso laimėtojui pradinis įnašas negrąžinamas, pasirašius nuomos sutartį, jis laikomas užstatu, kuris nėra įskaitomas į nuomojamo turto nuompinigius.
Neradote atsakymų į rūpimus klausimus? Susisiekite su mumis el.paštu [email protected]. Mūsų specialistai mielai jums padės.