eNUOMA

Speciali interneto svetainė Kauno miesto savivaldybės organizuojamiems nekilnojamojo turto nuomos konkursams vykdyti. Prisijungti
Enuoma.kaunas.lt

Registracija į konkursą:

NEKILNOJAMOJO TURTO K. BARŠAUSKO G., KAUNE, NUOMA VIEŠOSIOMS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖMS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI
Registracijos laikas: Nuo 2024 05 20 d. 09:00 val. iki 2024 05 29 d. 15:00 val.
Konkurso laikas: Nuo 2024 05 31 d. 09:00 val. iki 2024 05 31 d. 14:00 val.
Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį su PVM: 169 € Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį be PVM: 140 €
Minimalus nuompinigių didinimo intervalas 20 € Nuomos terminas: 10 metų
Vieta žemėlapyje
Pradinis įnašas be PVM: 500 € Nuomojamas turtas: Dalis kelio (gatvės) Adresas: K. Baršausko g., Kaunas Nuomojamas plotas: 2 kv. m Unikalus numeris: 4400-0435-0801
Turto naudojimo paskirtis: Dviem viešosioms elektromobilių įkrovimo stotelėms su didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigomis (perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW) įrengti ir eksploatuoti Turto tipas: Dalis inžinerinio statinio Aprašymas: Konkurso laimėtojas turės per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos išnagrinėti teritorijos, kurioje numatyta įrengti stoteles schemą, joje parodyti tikslią statomų įrenginių vietą ir kartu su įrenginių aprašymu pateikti nuomotojui; per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, ženklus ir jos horizontalų ženklinimą; įregistruoti elektromobilių įkrovimo prieigas Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemoje ir teikti statinius ir dinaminius duomenis. Po sutarties pasibaigimo nuomininkas privalės stoteles išmontuoti, o įrengtos požeminės komunikacijos lieka Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.
Elektros įkrovos stotelės turi būti viešo naudojimo, pritaikytos naudotis žmonėms su negalia, su integruota atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis sistema.
Kauno miesto savivaldybė, esant poreikiui, išduos reikalingus numatomiems įrengimo darbams atlikti sutikimus/įgaliojimus; organizuos teritorijos prie viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės valymą.
Informaciją apie išduotas ESO prisijungimo sąlygas galima rasti internete adresu https://www.kaunas.lt/transportas/del-nekilnojamo-turto-nuomos-viesosioms-elektromobiliu-ikrovos-stotelems-irengti-ir-eksploatuoti/eso-salygos/
Turto apžiūra: Iš anksto susitarus telefonu + 370 647 04492 ar el. p. [email protected], Sabina Šarapova, Transporto ir eismo organizavimo skyrius vyriausioji specialistė Sutarčių projektai: Žiūrėti Sutarties sudarymo sąlygos ir terminai: Pasibaigus konkursui, konkurso laimėtojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pasirašyta nuomos sutartis, ir atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas. Konkurso laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Komisijai dokumentų, pateiktų sistemoje, originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų pateikti nereikia) ir pasirašytinai susipažinti su Komisijos protokolu. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai Komisija informuoja apie atidėjimo termino netaikymą) ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Dalyvavimo konkurse sąlygos: Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- pagal įstatymus nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, nėra likviduojamas ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas;
- sumokėjo pradinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT414010042500050290, Luminor Bank AS
Kontaktinis asmuo: Dalė Kaušakienė, tel +370 645 15271, el. p. [email protected]; Jolanta Žemaitienė, tel. +370 612 90598 (dėl konkurso); Sabina Šarapova, tel. + 370 647 04492, el. p. [email protected] (dėl stotelių įrengimo) Nuomos mokesčio periodiškumas, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pradinis įnašas į nuompinigius neįskaičiuojamas ir laikomas užstatu galimai žalai atlyginti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei nuomininkas nutraukia sutartį savo iniciatyva anksčiau nei nurodytas sutarties terminas užstatas nuomininkui negrąžinamas ir lieka nuomotojui kaip žalos už nutrauktą sutartį atlyginimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, užstatas grąžinamas nuomininkui, jeigu nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį, nepadarė žalos turtui ir jį grąžino tvarkingą ir laiku. Jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo sutarties sąlygų ir jis buvo įspėtas apie tokį pažeidimą, nustatant protingą terminą pažeidimui pašalinti, nuomininkas moka 300 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

NEKILNOJAMOJO TURTO SMĖLIO G., KAUNE, NUOMA VIEŠAJAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELEI ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI
Registracijos laikas: Nuo 2024 05 20 d. 09:00 val. iki 2024 05 29 d. 15:00 val.
Konkurso laikas: Nuo 2024 05 31 d. 09:00 val. iki 2024 05 31 d. 14:00 val.
Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį su PVM: 85 € Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį be PVM: 70 €
Minimalus nuompinigių didinimo intervalas 20 € Nuomos terminas: 10 metų
Vieta žemėlapyje
Pradinis įnašas be PVM: 500 € Nuomojamas turtas: Dalis kelio (gatvės) Adresas: Smėlio g., Kaunas Nuomojamas plotas: 1 kv. m Unikalus numeris: 4400-5321-3473
Turto naudojimo paskirtis: Viešajai elektromobilių įkrovimo stotelei su didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigomis (perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW) įrengti ir eksploatuoti Turto tipas: Dalis inžinerinio statinio Aprašymas: Konkurso laimėtojas turės per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos išnagrinėti teritorijos, kurioje numatyta įrengti stotelę schemą, joje parodyti tikslią statomų įrenginių vietą ir kartu su įrenginių aprašymu pateikti nuomotojui; per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, ženklus ir jos horizontalų ženklinimą; įregistruoti elektromobilių įkrovimo prieigas Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemoje ir teikti statinius ir dinaminius duomenis. Po sutarties pasibaigimo nuomininkas privalės stotelę išmontuoti, o įrengtos požeminės komunikacijos lieka Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.
Elektros įkrovos stotelė turi būti viešo naudojimo, pritaikyta naudotis žmonėms su negalia, su integruota atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis sistema.
Kauno miesto savivaldybė, esant poreikiui, išduos reikalingus numatomiems įrengimo darbams atlikti sutikimus/įgaliojimus; organizuos teritorijos prie viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės valymą.
Informaciją apie išduotas ESO prisijungimo sąlygas galima rasti internete adresu https://www.kaunas.lt/transportas/del-nekilnojamo-turto-nuomos-viesosioms-elektromobiliu-ikrovos-stotelems-irengti-ir-eksploatuoti/eso-salygos/
Turto apžiūra: Iš anksto susitarus telefonu + 370 647 04492 ar el. p. [email protected], Sabina Šarapova, Transporto ir eismo organizavimo skyrius vyriausioji specialistė Sutarčių projektai: Žiūrėti Sutarties sudarymo sąlygos ir terminai: Pasibaigus konkursui, konkurso laimėtojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pasirašyta nuomos sutartis, ir atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas. Konkurso laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Komisijai dokumentų, pateiktų sistemoje, originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų pateikti nereikia) ir pasirašytinai susipažinti su Komisijos protokolu. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai Komisija informuoja apie atidėjimo termino netaikymą) ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Dalyvavimo konkurse sąlygos: Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- pagal įstatymus nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, nėra likviduojamas ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas;
- sumokėjo pradinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT414010042500050290, Luminor Bank AS
Kontaktinis asmuo: Dalė Kaušakienė, tel +370 645 15271, el. p. [email protected]; Jolanta Žemaitienė, tel. +370 612 90598 (dėl konkurso) Sabina Šarapova, tel. + 370 647 04492, el. p. [email protected] (dėl stotelių įrengimo) Nuomos mokesčio periodiškumas, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pradinis įnašas į nuompinigius neįskaičiuojamas ir laikomas užstatu galimai žalai atlyginti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei nuomininkas nutraukia sutartį savo iniciatyva anksčiau nei nurodytas sutarties terminas užstatas nuomininkui negrąžinamas ir lieka nuomotojui kaip žalos už nutrauktą sutartį atlyginimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, užstatas grąžinamas nuomininkui, jeigu nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį, nepadarė žalos turtui ir jį grąžino tvarkingą ir laiku. Jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo sutarties sąlygų ir jis buvo įspėtas apie tokį pažeidimą, nustatant protingą terminą pažeidimui pašalinti, nuomininkas moka 300 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

NEKILNOJAMOJO TURTO NAGLIO G., KAUNE, NUOMA VIEŠAJAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELEI ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI
Registracijos laikas: Nuo 2024 05 20 d. 09:00 val. iki 2024 05 29 d. 15:00 val.
Konkurso laikas: Nuo 2024 05 31 d. 09:00 val. iki 2024 05 31 d. 14:00 val.
Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį su PVM: 85 € Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį be PVM: 70 €
Minimalus nuompinigių didinimo intervalas 20 € Nuomos terminas: 10 metų
Vieta žemėlapyje
Pradinis įnašas be PVM: 500 € Nuomojamas turtas: Dalis kelio (gatvės) Adresas: Naglio g., Kaunas Nuomojamas plotas: 1 kv. m Unikalus numeris: 4400-4395-5228
Turto naudojimo paskirtis: Viešajai elektromobilių įkrovimo stotelei su didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigomis (perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW) įrengti ir eksploatuoti Turto tipas: Dalis inžinerinio statinio Aprašymas: Konkurso laimėtojas turės per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos išnagrinėti teritorijos, kurioje numatyta įrengti stotelę schemą, joje parodyti tikslią statomų įrenginių vietą ir kartu su įrenginių aprašymu pateikti nuomotojui; per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, ženklus ir jos horizontalų ženklinimą; įregistruoti elektromobilių įkrovimo prieigas Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemoje ir teikti statinius ir dinaminius duomenis. Po sutarties pasibaigimo nuomininkas privalės stotelę išmontuoti, o įrengtos požeminės komunikacijos lieka Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.
Elektros įkrovos stotelė turi būti viešo naudojimo, pritaikyta naudotis žmonėms su negalia, su integruota atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis sistema.
Kauno miesto savivaldybė, esant poreikiui, išduos reikalingus numatomiems įrengimo darbams atlikti sutikimus/įgaliojimus; organizuos teritorijos prie viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės valymą.
Informaciją apie išduotas ESO prisijungimo sąlygas galima rasti internete adresu https://www.kaunas.lt/transportas/del-nekilnojamo-turto-nuomos-viesosioms-elektromobiliu-ikrovos-stotelems-irengti-ir-eksploatuoti/eso-salygos/
Turto apžiūra: Iš anksto susitarus telefonu + 370 647 04492 ar el. p. [email protected], Sabina Šarapova, Transporto ir eismo organizavimo skyrius vyriausioji specialistė Sutarčių projektai: Žiūrėti Sutarties sudarymo sąlygos ir terminai: Pasibaigus konkursui, konkurso laimėtojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pasirašyta nuomos sutartis, ir atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas. Konkurso laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Komisijai dokumentų, pateiktų sistemoje, originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų pateikti nereikia) ir pasirašytinai susipažinti su Komisijos protokolu. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai Komisija informuoja apie atidėjimo termino netaikymą) ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Dalyvavimo konkurse sąlygos: Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- pagal įstatymus nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, nėra likviduojamas ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas;
- sumokėjo pradinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT414010042500050290, Luminor Bank AS
Kontaktinis asmuo: Dalė Kaušakienė, tel +370 645 15271, el. p. [email protected]; Jolanta Žemaitienė, tel. +370 612 90598 (dėl konkurso); Sabina Šarapova, tel. + 370 647 04492, el. p. [email protected] (dėl stotelių įrengimo) Nuomos mokesčio periodiškumas, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pradinis įnašas į nuompinigius neįskaičiuojamas ir laikomas užstatu galimai žalai atlyginti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei nuomininkas nutraukia sutartį savo iniciatyva anksčiau nei nurodytas sutarties terminas užstatas nuomininkui negrąžinamas ir lieka nuomotojui kaip žalos už nutrauktą sutartį atlyginimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, užstatas grąžinamas nuomininkui, jeigu nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį, nepadarė žalos turtui ir jį grąžino tvarkingą ir laiku. Jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo sutarties sąlygų ir jis buvo įspėtas apie tokį pažeidimą, nustatant protingą terminą pažeidimui pašalinti, nuomininkas moka 300 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

NEKILNOJAMOJO TURTO P. VIŠINSKIO G., KAUNE, NUOMA VIEŠAJAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELEI ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI
Registracijos laikas: Nuo 2024 05 20 d. 09:00 val. iki 2024 05 29 d. 15:00 val.
Konkurso laikas: Nuo 2024 05 31 d. 09:00 val. iki 2024 05 31 d. 14:00 val.
Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį su PVM: 85 € Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį be PVM: 70 €
Minimalus nuompinigių didinimo intervalas 20 € Nuomos terminas: 10 metų
Vieta žemėlapyje
Pradinis įnašas be PVM: 500 € Nuomojamas turtas: Dalis kelio (gatvės) Adresas: P. Višinskio g., Kaunas Nuomojamas plotas: 1 kv. m Unikalus numeris: 4400-0555-3977
Turto naudojimo paskirtis: Viešajai elektromobilių įkrovimo stotelei su didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigomis (perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW) įrengti ir eksploatuoti Turto tipas: Dalis inžinerinio statinio Aprašymas: Konkurso laimėtojas turės per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos išnagrinėti teritorijos, kurioje numatyta įrengti stoteles schemą, joje parodyti tikslią statomų įrenginių vietą ir kartu su įrenginių aprašymu pateikti nuomotojui; per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, ženklus ir jos horizontalų ženklinimą; įregistruoti elektromobilių įkrovimo prieigas Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemoje ir teikti statinius ir dinaminius duomenis. Po sutarties pasibaigimo nuomininkas privalės stoteles išmontuoti, o įrengtos požeminės komunikacijos lieka Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.
Elektros įkrovos stotelė turi būti viešo naudojimo, pritaikyta naudotis žmonėms su negalia, su integruota atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis sistema.
Kauno miesto savivaldybė, esant poreikiui, išduos reikalingus numatomiems įrengimo darbams atlikti sutikimus/įgaliojimus; organizuos teritorijos prie viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės valymą.
Informaciją apie išduotas ESO prisijungimo sąlygas galima rasti internete adresu https://www.kaunas.lt/transportas/del-nekilnojamo-turto-nuomos-viesosioms-elektromobiliu-ikrovos-stotelems-irengti-ir-eksploatuoti/eso-salygos/
Turto apžiūra: Iš anksto susitarus telefonu + 370 647 04492 ar el. p. [email protected], Sabina Šarapova, Transporto ir eismo organizavimo skyrius vyriausioji specialistė Sutarčių projektai: Žiūrėti Sutarties sudarymo sąlygos ir terminai: Pasibaigus konkursui, konkurso laimėtojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pasirašyta nuomos sutartis, ir atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas. Konkurso laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Komisijai dokumentų, pateiktų sistemoje, originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų pateikti nereikia) ir pasirašytinai susipažinti su Komisijos protokolu. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai Komisija informuoja apie atidėjimo termino netaikymą) ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Dalyvavimo konkurse sąlygos: Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- pagal įstatymus nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, nėra likviduojamas ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas;
- sumokėjo pradinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT414010042500050290, Luminor Bank AS
Kontaktinis asmuo: Dalė Kaušakienė, tel +370 645 15271, el. p. [email protected]; Jolanta Žemaitienė, tel. +370 612 90598 (dėl konkurso) Sabina Šarapova, tel. + 370 647 04492, el. p. [email protected] (dėl stotelių įrengimo) Nuomos mokesčio periodiškumas, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pradinis įnašas į nuompinigius neįskaičiuojamas ir laikomas užstatu galimai žalai atlyginti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei nuomininkas nutraukia sutartį savo iniciatyva anksčiau nei nurodytas sutarties terminas užstatas nuomininkui negrąžinamas ir lieka nuomotojui kaip žalos už nutrauktą sutartį atlyginimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, užstatas grąžinamas nuomininkui, jeigu nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį, nepadarė žalos turtui ir jį grąžino tvarkingą ir laiku. Jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo sutarties sąlygų ir jis buvo įspėtas apie tokį pažeidimą, nustatant protingą terminą pažeidimui pašalinti, nuomininkas moka 300 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

NEKILNOJAMOJO TURTO M. K. ČIURLIONIO G., KAUNE, NUOMA VIEŠAJAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELEI ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI
Registracijos laikas: Nuo 2024 05 20 d. 09:00 val. iki 2024 05 29 d. 15:00 val.
Konkurso laikas: Nuo 2024 05 31 d. 09:00 val. iki 2024 05 31 d. 14:00 val.
Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį su PVM: 85 € Pradinis nuompinigių dydis už nuomojamą turtą per mėnesį be PVM: 70 €
Minimalus nuompinigių didinimo intervalas 20 € Nuomos terminas: 10 metų
Vieta žemėlapyje
Pradinis įnašas be PVM: 500 € Nuomojamas turtas: Dalis kelio (gatvės) Adresas: M. K. Čiurlionio g., Kaunas Nuomojamas plotas: 1 kv. m Unikalus numeris: 4400-0475-8527
Turto naudojimo paskirtis: Viešajai elektromobilių įkrovimo stotelei su didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigomis (perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW) įrengti ir eksploatuoti Turto tipas: Dalis inžinerinio statinio Aprašymas: Konkurso laimėtojas turės per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos išnagrinėti teritorijos, kurioje numatyta įrengti stotelę schemą, joje parodyti tikslią statomų įrenginių vietą ir kartu su įrenginių aprašymu pateikti nuomotojui; per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, ženklus ir jos horizontalų ženklinimą; įregistruoti elektromobilių įkrovimo prieigas Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemoje ir teikti statinius ir dinaminius duomenis. Po sutarties pasibaigimo nuomininkas privalės stotelę išmontuoti, o įrengtos požeminės komunikacijos lieka Kauno miesto savivaldybės nuosavybė.
Elektros įkrovos stotelė turi būti viešo naudojimo, pritaikyta naudotis žmonėms su negalia, su integruota atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis sistema.
Kauno miesto savivaldybė, esant poreikiui, išduos reikalingus numatomiems įrengimo darbams atlikti sutikimus/įgaliojimus; organizuos teritorijos prie viešosios elektromobilių įkrovimo stotelės valymą.
Informaciją apie išduotas ESO prisijungimo sąlygas galima rasti internete adresu https://www.kaunas.lt/transportas/del-nekilnojamo-turto-nuomos-viesosioms-elektromobiliu-ikrovos-stotelems-irengti-ir-eksploatuoti/eso-salygos/
Turto apžiūra: Iš anksto susitarus telefonu + 370 647 04492 ar el. p. [email protected], Sabina Šarapova, Transporto ir eismo organizavimo skyrius vyriausioji specialistė Sutarčių projektai: Žiūrėti Sutarties sudarymo sąlygos ir terminai: Pasibaigus konkursui, konkurso laimėtojui elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas terminas, per kurį turi būti pasirašyta nuomos sutartis, ir atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas. Konkurso laimėtojas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Komisijai dokumentų, pateiktų sistemoje, originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų pateikti nereikia) ir pasirašytinai susipažinti su Komisijos protokolu. Nuomos sutartis su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų (išskyrus atvejus, kai Komisija informuoja apie atidėjimo termino netaikymą) ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo dienos. Dalyvavimo konkurse sąlygos: Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- pagal įstatymus nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, nėra likviduojamas ar restruktūrizuojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos ar registravimo vietos įstatymus;
- turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas;
- sumokėjo pradinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT414010042500050290, Luminor Bank AS
Kontaktinis asmuo: Dalė Kaušakienė, tel +370 645 15271, el. p. [email protected]; Jolanta Žemaitienė, tel. +370 612 90598 (dėl konkurso); Sabina Šarapova, tel. + 370 647 04492, el. p. [email protected] (dėl stotelių įrengimo) Nuomos mokesčio periodiškumas, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės: Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pradinis įnašas į nuompinigius neįskaičiuojamas ir laikomas užstatu galimai žalai atlyginti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Jei nuomininkas nutraukia sutartį savo iniciatyva anksčiau nei nurodytas sutarties terminas užstatas nuomininkui negrąžinamas ir lieka nuomotojui kaip žalos už nutrauktą sutartį atlyginimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, užstatas grąžinamas nuomininkui, jeigu nuomininkas tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal šią sutartį, nepadarė žalos turtui ir jį grąžino tvarkingą ir laiku. Jeigu nuomininkas tinkamai neįvykdo sutarties sąlygų ir jis buvo įspėtas apie tokį pažeidimą, nustatant protingą terminą pažeidimui pašalinti, nuomininkas moka 300 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.